Studiuj Teologię i Nauki o Rodzinie na UMK w Toruniu

biblistyka.umk.pl

Regulamin

 ·      Właścicielem serwisu www.biblistyka.umk.pl jest Katedra Biblistyki UMK w Toruniu (ul. Gagarina 17, 87-100 Toruń; tel. 56 611 49 90; email: teologia@umk.pl).

·      Podmiotem zarządzającym jest pomysłodawca serwisu Stowarzyszenie Akademickie Ad Astra z siedzibą w Toruniu (ul. Dekerta 19/9; tel. 501 386 019; email: prezes@dogwiazd.pl). 

·      Osobą desygnowaną przez Dziekana WT UMK do podejmowania decyzji w sprawie serwisu jest ks. dr hab. Dariusz Iwański (prezes Ad Astra i pracownik WT UMK; email: nagid@nagid.pl).

·      Każdy nowy użytkownik musi najpierw dokonać rejestracji w serwisie podając nazwisko, imię oraz adres email.

·      Rejestracja upoważnia do bezpłatnego korzystania z serwisu.

·      Użytkownik może na użytek własny ściągać, drukować i przesyłać drogą elektroniczną wszystkie artykuły znajdujące się w bazie. 

·      Jednocześnie użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich, którymi opatrzone są wszystkie zamieszczone w bazie artykuły. 

·      Nie można publikować, bądź umieszczać na stronach internetowych całości, bądź fragmentów artykułów pobranych z bazy – bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich danego tekstu.

·      Pozyskane w czasie rejestracji dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i nie są przekazywane osobom trzecim.

 

·      Poprzez rejestrację w serwisie użytkownik zgadza się na otrzymywanie e-newslettera wydawanego przez podmiot zarządzający serwisem.